Altres dades

L’elaboració final de l’Atles inclourà informació provinent d’altres projectes o plataformes, que ajudarà a completar els mapes de distribució de les espècies. Per tant, la vostra col·laboració també pot ser útil més enllà dels seguiments estandarditzats. Tot seguit us facilitem un recull de possibilitats que teniu a l’abast per tal de compartir les vostres observacions de mamífers fora del protocol establert per l’atles, de manera que es puguin tenir en compte per aquest projecte.

 • Evidències d’haver detectat un mamífer que disposa d’un projecte públic de seguiment específic:
  • Ratpenats.org: projecte de seguiment de les 29 espècies de ratpenats que viuen a Catalunya. Permet introduir dades d’espècies provinents de seguiments acústics, revisions de caixes, exploracions de refugis (edificis, coves, etc.) i observacions puntuals.
  • Lirons.org: projecte de seguiment de les dues espècies de la família dels lirons que viuen a Catalunya: el liró gris i la rata cellarda. Permet introduir citacions puntuals d’aquestes espècies i revisions de caixes.
 • Observació casual d’un mamífer:
  • Ornitho.cat: plataforma gestionada per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), que permet incorporar citacions d’una gran varietat de taxons d’éssers vius, incloent els mamífers (protocol d’introducció de dades).
 • Fototrampeig durant períodes llargs, amb l’obtenció d’una gran quantitat d’imatges o vídeos (si no està emmarcat en cap programa de seguiment concret):
  • MammalWeb (Fototrampeig Mamífers Catalunya): permet donar d’alta vàries localitats de mostreig sense visualització precisa de les coordenades. A cada localitat, es poden penjar diferents remeses de fotografies i vídeos que s’identifiquen amb un conjunt d’etiquetes predeterminat (protocol).
 • Fototrampeig de forma puntual, amb l'obtenció d'unes poques imatges emmarcades en un espai i un període de temps molt concret:
  • Ornitho.cat: permet incorporar imatges soltes a les citacions. Està previst que aviat incorpori l’opció d’indicar si la informació prové o no d’una càmera automàtica.
 • Observació de rastres:
  • Ornitho.cat: marcant l'opció "Rastre" del menú Condicions, que apareix durant el procés d'introduir una cita. 

Si teniu dubtes a l’hora d’identificar algunes observacions de mamífers, ens podeu fer arribar preguntes i imatges a través del nostre correu (atlesmamífers@observatorinatura.cat) o, si ets voluntari de l’Atles, mitjançant la plataforma Slack.