Termes i condicions

Propietat d'aquesta pàgina web

La pàgina web https://atlesmamifers.cat, així com la resta de visors i altres canals d'informació vinculats a aquest projecte són propietat de l'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (d'ara endavant l'Observatori). Tots els drets del seu contingut, de les imatges, textos, dibuixos i disseny són propietat de l'Observatori o, en el cas d’algunes fotografies i dibuixos, dels mateixos fotògrafs i il·lustradors que les han realitzat. Tots els elements d’aquesta pàgina, incloent sense limitacions, el seu disseny i el seu contingut estan protegits per les lleis de la Propietat Intel·lectual, propietat industrial i tractats internacionals referits als Drets d'Autor.

Ús del seu contingut

Si no està explícitament autoritzat per l'Observatori no es pot reproduir, transmetre o explotar el contingut d’aquesta web de cap manera excepte per fer-ne un ús educatiu o estrictament personal i en cap cas amb fins comercials. El contingut utilitzat sempre ha de mantenir inalterats els drets d’autor i altres avisos de propietat.

Responsabilitats

  • Tot i que l'Observatori posa el màxim esforç a garantir la precisió i exactitud del contingut d'aquesta pàgina web, aquesta pot contenir errors o inexactituds. Conseqüentment, no garantim la veracitat, la fiabilitat o l'exactitud del seu contingut.
  • l'Observatori no es fa responsable sobre la informació continguda en pàgines web de terceres parts connectades per enllaços, amb les pàgines web de https://atlesmamifers.cat.
  • Sota cap circumstància, l'Observatori serà tingut com a responsable de cap dany o perjudici de cap tipus sorgit de, o en relació a, l'ús d'aquesta pàgina web.
  • S'haurà d'indemnitzar a l'Observatori per qualsevol dany o perjudici que resulti de l'incompliment per part de l'usuari de les presents condicions o de l'ús del contingut d'aquesta web sense autorització.

Divisibilitat

Si alguna estipulació de les presents condicions no tingués o passés a no tenir validesa o resultés no executable segons el dret aplicable, aquesta estipulació no tindria efecte, però només en la mesura d’aquesta precisa manca de validesa, i no afectarà, per tant, a cap altra estipulació de les presents condicions.

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions d’ús han de ser interpretades i estan regides per la legislació vigent. Qualsevol disputa derivada d’aquestes condicions haurà de dirimir-se davant els tribunals de Catalunya. No obstant, això no impedirà a l'Observatori exercir el dret a resoldre qualsevol litigi en una altra jurisdicció competent.

Modificacions

L'Observatori es reserva el dret a canviar el contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol moment i sense avís previ.

Propietat de les observacions

L’Atles de Mamífers de Catalunya pretén obtenir evidències actuals de la presència i distribució de les 85 espècies de mamífers terrestres, per tal de poder crear i definir noves polítiques de conservació i gestió de la biodiversitat.

Les dades recollides a través del protocol establert pel projecte s’utilitzaran de forma prioritària per a la confecció de l’atles. Per tant, amb la teva participació, autoritzes que totes les observacions realitzades i introduïdes a la plataforma web siguin tractades amb la finalitat d’incorporar-les al document final. No obstant això, l’acceptació d’aquestes condicions no exclou que puguis compartir les teves citacions, sempre i quan siguis conscient dels riscos que se’n poden derivar per la conservació de l’espècie. En el cas d’espècies sensibles, com ara llop, os, gat fer o altres, es recomana no compartir la seva localització i comentar la troballa amb la coordinació de l’Atles de Mamífers per realitzar una millor gestió de la comunicació.

D’altra banda, amb la participació a l’Atles de Mamífers, autoritzes la utilització de les dades intruïdes a la plataforma web per altres fins, com ara la creació de contingut científic. En cas que es decideixi elaborar una publicació científica, la coordinació de l’Atles es compromet a notificar-ho. Si no s’obté resposta, s’entendrà que s’autoritza l’ús de les dades per la situació exposada.

L'autoria és una part intrínseca de tota observació i, per tant, el teu nom apareixerà al document final de l’Atles de Mamífers de Catalunya, així com el dels teus col·laboradors en cas que ens els hagis notificat, ja que les dades sempre seran de cada voluntari. En el cas es publiquin altres treballs en revistes científiques, es valorarà l’opció d’incloure un agraïment conjunt a totes les persones que han participat al projecte.

Els detalls de les observacions no seran visibles fins que es publiqui l’atles. Tot i així, s’habilitarà la possibilitat que puguis visualitzar i consultar les dades que has introduït a la plataforma de forma pràctica.

Les teves observacions són dades de caràcter científic i, per tant, formaran part del projecte i de les seves bases de dades durant un període de temps indefinit.