Informació detallada sobre l'aplicació dels quatre protocols:

Recursos addicionals per poder aprofundir en el coneixement i identificació dels rastres de mamífers: